Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης ηλικίας.

Τα θέματα των προγραμμάτων αντλούνται από τα ενδιαφέροντα των παιδιών και συνδέονται με την εκπαίδευση και διαπαιδαγώγησή τους σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα που αφορούν Αξίες Ζωής, καλλιεργούν δεξιότητες Ζωής και προάγουν τις Τέχνες και τον Πολιτισμό.

Η προσέγγισή τους έχει ως κύριο άξονα τη Βιωματική – Ανακαλυπτική Μάθηση και γίνεται με ποικιλία μεθοδολογικών εργαλείων όπως το Θεατρικό Παιχνίδι, το Εκπαιδευτικό Δράμα, η Υπόδυση Ρόλων, το Κουκλοθέατρο και η Εμψύχωση Κούκλας και η Μουσικοκινητική έκφραση.