Κωνσταντινουπόλεως 77
& Επίκουρου 35
Περιστέρι Αττικής
Τηλ 21 0574 2246 kaleidoscopio.edu@gmail.com
info@kaleidoscopio.gr