Καλειδοσκόπιο

  • Εκπαιδευτικά προγράμματα
  • Δομημένες δραστηριότητες και Παιχνίδια για παιδιά από 1 έως 6 ετών
  • Συμβουλευτική Γονέων

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Τα πιο κρίσιμα χρόνια του παιδιού

Τα πρώτα χρόνια του παιδιού είναι κρίσιμα για την εξέλιξη και την επιτυχία του αργότερα στη ζωή του. Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας ευκαιρίες πρώιμης μάθησης και ανάπτυξης που διασφαλίζουν την επιτυχή μετάβαση στο δημοτικό και πέρα από αυτό. Οι καινοτόμες μέθοδοι που εφαρμόζουμε στην προσχολική εκπαίδευση στοχεύουν στο να κάνουν τη μάθηση διασκεδαστική, ελκυστική και σχετική με τις μοναδικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού. Οι προσεγγίσεις αυτές δεν προετοιμάζουν τα παιδιά μόνο ακαδημαϊκά, αλλά προάγουν επίσης την κοινωνική, συναισθηματική και σωματική τους ευημερία.

N

Ευκαιρίες πρώιμης μάθησης και ανάπτυξης

N

Καινοτόμες μέθοδοι

Tummy play

Παιχνίδια σωματικής έκφρασης και Messy Play

Δημιουργικές δραστηριότητες

Εκπαιδευτική ρομποτική, STEAM

Αισθητική Αγωγή και Εικαστικά

Αισθητηριακά παιχνίδια

Κατασκευές και χειροτεχνήματα

Εργαστήρια καλλιτεχνικής έκφρασης

Μουσική – Κίνηση – Θέατρο – Χορός

Δραματοποιημένη Αφήγηση Παραμυθιού

Βιωματικά Εργαστήρια

Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής, προβολές ταινιών, Διεξαγωγή Πειραμάτων

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Φύλαξης Παιδιών

Για όσους γονείς το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα φύλαξης των παιδιών, συμμετέχοντας σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δημιουργικής φύλαξης από ειδικά επιλεγμένο και καταρτισμένο προσωπικό. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων, όπου τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά, παίζουν και αναπτύσσουν κοινωνικές σχέσεις στο πλαίσιο της ομάδας.
N

Φύλαξη παιδιών

N

Καταρτισμένο προσωπικό

baby
child
school
child